Special Treatment Ambulance Service

ambustas@gmail.com 073-7841711

יוסי גבאי

בתאריך 03/08/15 ביקרתי את אבי בבית אבות. לפתע הבחנתי שאבי מדמם מהאף.
פניתי במיידי לצוות בבית אבות שיתחיל לטפל בעצירת הדימום.
לאחר מספר דקות הבנתי מאחות שהדימום לא נעצר מכיוון שהאבא מקבל מדללי דם. הוזמן אמבולנס סטאס.
האמבולנס הגיע במיידית, הצוות התחיל לבצע את עבודתו תוך זיהוי הבעיה עוד לפני שנאמר מה קרה.
ישירות הוכנס עירוי נוזלים מכיוון שהדימום היה דיי מסיבי ולהפתעתי המליצו לפנות לביה"ח מאיר. לאחר ששאלתי למה לא מפנים ללניאדו הצוות הסביר שאין רופא אף אוזן גרון במיון
ולאחר טיפול מינימלי יצטרכו להעבירו לביה"ח מאיר לצריבה.
הבנתי והסכמתי ונסענו לביה"ח מאיר. הגענו בזרירות לביה"ח והצוות דאג שאבי יעלה במיידית למיון אף אוזן דרון ולמנוע את ההתעכבות במיון הרגיל.
ברצוני להודות על המקצועיות, הנחישות, היוזמה לפינוי ביה"ח מאיר ולא לעשות נסיעה נוספת לביה"ח לניאדו ובכך מנעו התעכבות.
תודה רבה רבה